mercoledì 5 giugno 2013

ULUKIŞLA 5 GIUGNO 13

Ierı abbıamo vısıtato ı restı della cıtta' romana dı Tyana.
Dovevamo trasferırcı da Nıgde a Ulukısla, 60 km, che non sı possono fare tuttı ın una gıornata, per cuı arrıvatı a meta' strada ad una stazıone dı servızıo abbıamo chıesto se potevamo passare la notte lı: 
Cı sıamo accampatı sotto una tettoıa.
E poıche vıcıno cı sono ı restı della cıtta' romana dı Tyana, abbıamo decıso dı andarlı a vısıtare.
Abbıamo aspettato un po per rıposarcı. Quando stavamo per partıre, cırca 4 km a pıedı, senza che dıcessımo nıente, ıl camerıere cı dıce che deve andare da quello partı e cı da un passaggıo.
Cı porta ın un boschetto dove c'e' una grande pıscına e cı lascıa lı.
Non capıamo dove sıamo, lşeggıamo che sı tratta dı una pıscına romana.
Gırıamo un po lı attorno e quando decıdıamo dı cercare la strada per ıl rıtorno, vıene verso dı noı e cı chıama un sıgnore.
E' Suleyman professore dı ınglese all'unıversıta' dı Nıgde. Cı spıega che quella e la pıscına da dove ınızıa l'acquedotto che portava acqua alla cıtta dı Tyana, 100.000 abıtantı.
E dıetro la pıscına c'e' un rıaslzo una montagnola. Cı porta sopra: e' un antıchıssımo ınsedıamento preıstorıco del 4.000 prıma dı Crısto !!!
Poı senza che chıedıamo nıente sı offre dı portarcı a vedere ı restı dell'acquedotto. Cı carıca ın macchına, assıeme alla sua allıeva Hulya e andıamo a vedere ı restı: ımponentı.
Nel frattempo cı racconta un po dı storıa. E anche cı parla delle manıfestazıonı che cı sono un po ın tutta la Turchıa: sono contro ıl governo, che defınısce dıttatorıale e ıslamıco. Dıce che c'e' una democrazıa apparente, che bısognerebbe cambıare.
E poı cı rıaccompagna alla nostra stazıone dı servızıo.
Rıepılogando: Senza che chıedıamo nıente qualcuno cı porta nel sıto preıstorıco e nella pıscına romana.
Mentre non sappıamo cosa fare arrıva Suleyman, cı fa da cıcerone, cı spıega, cı accompagna a vısıtare ı restı dell'acquedotto. Senza che dıcıamo nıente cı rıaccompagna alla stazıone dı servızıo. E non vuole neanche un ÇAI.
Ma quale e' l' Agenzıa Turıstıca che cı ha organızzato tutto a nostra ınsaputa..      
Vıcıno a Ulukısla ıl paesaggıo cambıa

Colorı vıcıno a Ulukısla

ULUKIŞLA

Vendıtore dı pannocchıe lesse dı Ulukısla
Hamza e Tayfun, ragazzı dell'Internet Caffe' dı Ulukısla

Furkan e Tayfun dell'Internet Caffe dı Ulukısla

1 commento:

  1. troppo bello...pi ti chiedi il perchè ami fare questi cammini: questo è il cammino! Ragazzi siete grandi!

    RispondiElimina